Tři písmena, která mění životy

27.06.2019

"Petro, chceš, abychom šly do toho experimentu?" Ptá se mě opatrně Kristina asi po hodině pohodového povídání u šálku kávy poblíž pražských Riegrových sadů. V žaludku mě trošku zašimrá, ale jsem hodně zvídavý tvor, takže víceméně bez váhání souhlasím. "A chceš jít ven nebo zůstat uvnitř? S lidmi, kteří mají blízko k přírodě, pracuju i venku." Tentokrát už odpověď nevystřelím hned. Jakýkoli pobyt venku miluju. Skoro se dusím, když jsem dlouho někde zavřená, ale pracovat se svými emocemi a vzpomínkami v lidmi hojně navštěvovaném městském parku mě neláká. Takže je to jasné - otevřu se raději v uzavřeném prostoru. Za chvíli tedy vstupujeme do zadní místnosti kavárny, kde jsou jen stoly, židle, malé okno a my dvě - zvědavá redaktorka s koučkou, lektorkou NLP Kristinou Klimszovou.

A co se dělo pak? Chvilku vyčkejte, prosím. (Aspoň článek přečtete až do konce😊) Věřím, že je důležité nejprve vyjasnit, co to NLP znamená. Kristina si ta tři písmena osobitě překládá jako "neomezený lidský potenciál". Myslím, že to je docela trefné - své možnosti totiž můžete díky metodám NLP plně rozvinout. Ale když si zadáte tuto zkratku do internetového vyhledavače, objeví se zpravidla tato slova: "neuro lingvistické programování". Za "neuro" hledejte vnímání světa našimi smysly. Za "lingvistické" si dosaďte vyjadřování našeho vidění skutečnosti slovy. Za "programování" se skrývají vzorce chování, které si tvoříme díky tomu našemu smyslovému vnímání a jazykovému vyjádření.

Květina, která může kvést

Některé ty vzorce nám mohou vyhovovat, jiné nás mohou brzdit. NLP by nám mělo umožnit rozklíčovat ty zmíněné vzorce a pracovat s nimi tak, aby nás nezatěžovaly. Představuju si to, jako když otrháte usychající listy na květině. Květina se tím zbaví nefunkční zátěže, která na ní vyrostla. Při troše zalévání a za doteků slunečních paprsků pak může spokojeně růst. Ovšem kořeny zůstávají nedotčené - je to stále ta samá květina, jen více kvete. To je moje jistě velmi laická a velmi osobní představa o NLP.

Tvoření života

Odborníci metody NLP popisují takto: "Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že pomocí NLP můžeme do hloubky poznat, jak skutečně děláme to, co děláme. To nám umožňuje zaměřit se efektivně na to, co chceme a dosáhnout toho. Jednou ze základních tezí NLP je,žeživot, jaký žijeme, je otázka naší volby. A cílem NLP je zvýšit flexibilitu jedince." To tvrdí koučka a lektorka NLP Markéta Hamrlová. To slovo "volba" je tam důležité. Když jsem četla na Markétino doporučení knihu "NLP pro každého", zvýraznila jsem si tam kvůli článku (samozřejmě i kvůli sobě) jednu větu: "To, kým jste, nevytváří vaše osobní historie, ale vaše odpověď na ni." Jinými slovy - není ani tak důležité, co máte za sebou, ale spíše jak se k tomu postavíte.

Kristina Klimszová to opět zajímavě rozvíjí po svém: "Můžeme si představit, že techniky NLP jsou vlastně takové berličky, které můžu a nemusím mít. Prostě občas si jimi mohu vypomoct. My můžeme ty věci, které se nám dějí, přetvořit docela rychle tak, aby se nám s nimi dobře žilo... My skutečně můžeme tvořit náš život." Jde vlastně o to, že problémy často nevychází ze situace samotné, ale ze způsobu, jakým o nich přemýšlíme. A právě ten způsob přemýšlení o nich lze pomocí dobře provedených NLP metod změnit!

"Divná" metoda?

Působí to na vás jako manipulace? I mě to vrtalo hlavou, i já jsem s tímto názorem přišla. Markéta Hamrlová mi na to napsala: "NLP je z pohledu pozorovatele divné (někdy hodně divné😊). Navíc je to metodika hojně pracující se sugescí, často i s hypnózou. Tato sféra je vždy velmi obávaná a kritizovaná zejména z úhlu pohledu postaveném na neznalosti a malém vhledu. V současné době se termínem NLP zastřešují bohužel i nejrůznější pseudovědecké přístupy a hnutí. A to pochopitelně vyvolává silné a oprávněné negativní reakce z vědecké strany. Jako u všeho, co člověk dělá, vždy velmi záleží na konkrétním jedinci, který NLP prezentuje. NLP samo o sobě manipulativní není, ale jeho prvky mohou být k manipulaci zneužívány."

Rychlá a efektivní berlička?

Koučka a lektorka NLP Marie Michaličková k tomu dodává, že právě díky tomu, že NLP pracuje se zmíněnou hypnózou, s podvědomím, je tak účinné: "NLP koučink je výjimečný v tom, že pracuje s podvědomím a díky tomu zaručuje rychlé a účinné změny. Funguje skvěle na posílení sebedůvěry, sebevědomí, na vytváření nových pozitivních změn a návyků, zbavuje trémy, zbytečných strachů a omezujících přesvědčení, negativní zátěže z minulosti..." Podle Marie se s NLP dá i skvěle pracovat při výuce cizích jazyků, což se snaží dokázat i ve své knize Naučte se anglicky - účinné metody výuky pro celou rodinu.

Přiznávám, že mě překvapilo, že za vznikem metody, kterou by zřejmě velmi praktičtí nebo technicky zaměření lidé na první pohled považovali za těžce měřitelnou (rozumějte matematicky nevysvětlitelnou), stojí právě matematik Richard Bandler a také (už asi pochopitelněji) lingvista John Grinder. Markéta Hamrlová vysvětluje: "Jejich ambicí bylo vytvořit "the best of" z toho, co na nejen terapeutických metodách skutečně funguje, přepsat to do naučitelných a osvojitelných vzorců a předat to dál jako mimořádně rychlou a mimořádně efektivní metodu pro změnu životní reality."

Změna života za 20 minut?

Možná jste si všimli, že všechny dámy použily při hovoru o NLP slova "rychle, rychlé, rychlou...". Všichni mnou oslovení lidé zabývající se NLP se skutečně shodují na tom, že pomoc v rámci NLP je svižná a obvykle i trvalá.

Markéta Hamrlová to dokládá na svém osobním zážitku:

"Jako malé dítě jsem se otrávila kůrou z chemicky ošetřeného pomeranče a skončila hospitalizovaná na několik týdnů v nemocnici sama bez rodičů. Nepamatuji si žádné podrobnosti, ale velmi dobře si pamatuji logicky nevysvětlitelné svíravé pocity, které jsem měla vždycky, když jsem se potom ocitla v ordinaci jakéhokoli lékaře. Jako dospělá jsem se potom jednoho dne z ničeho nic ocitla na operačním sále v situaci přímého ohrožení života. Šlo o minuty.... Ani tuto událost si dnes prakticky nepamatuji. Ihned po návratu z nemocnice jsem veškeré nepříjemné pocity z ní potlačila a smetla pod koberec. Doufala jsem, že všechny negativní pocity provázané s nemocničním prostředím časem samy od sebe zmizí. Což se samozřejmě nestalo. Kdykoli jsem vstoupila do ordinace jakéhokoli lékaře, sevřelo se mi hrdlo a polil mě pot....

Na jednom z prvních koučovacích kurzů, které jsem absolvovala, nám chtěl lektor Mike předvést novou techniku. Na tu potřeboval dobrovolníka, který zažil nějakou traumatizující událost a zůstaly mu po ní negativní následky. Zvedla jsem ruku. Vstala jsem a šla k Mikovi. Pamatuji si na velmi příjemnou náladu, kterou jsem měla, když mě Mike usadil do bezpečí a pohody pomyslného kina. A procházel se mnou v mé mysli "film událostí, které se mi v minulosti v nemocnici staly". Tento "film" jsem podle Mikova návodu různě deformovala, promazávala... Bylo to hodně zvláštní. Trochu divné a v té chvíli pro mě velmi iracionální... Nakonec mě Mike naučil, jak si "uložit na těle" pocit příjemného klidu, abych si ho na základě podmíněného reflexu mohla kdykoli vyvolat, aktivovat a využít... Ono to vážně fungovalo. Můj strach a negativní pocity spojené s traumatizujícími zážitky, které jsem si nasbírala během svých pobytů v nemocnici, byly pryč... A trvalo to necelých 20 minut!"

Zní to jako zázrak? Asi ano. Ale jak Markéta dodává, NLP má své racionální vysvětlení: "Těžiště NLP spočívá na poznatku, že si v naší vědomé i nevědomé mysli vytváříme jakési vnitřní mapy (tedy myšlenkové vzorce), které předcházejí řeči (včetně našeho vnitřního dialogu) a aktivitě s ní spojené. Podoba naší vnitřní mapy potom řídí způsob našeho vyjadřování směrem ven i k sobě. Podle toho, jakou mapu máme, tak vypadá naše realita. Jeden ze základních pilířů NLP představuje poznatek, že se lze naučit změnit způsob, kterým vnímáme svět." Naprosto jednoduše řečeno - NLP funguje díky tomu, že člověk je jedinečný, má svůj jedinečný pohled na svět a události v něm - má svou jedinečnou mapu. Ale tu mapu lze upravit tak, aby s ní plně využil své možnosti, svůj potenciál. Lze ji rozšířit...

Strach ze změny

Ale samozřejmě změnit naše vnímání není snadné - zvlášť když jsme naprosto bdělí. Nevím, jak vám, ale jen tak si zakázat myslet třeba na nervozitu mi nefunguje. Naopak - když si to zakážu, myslím na ní ještě více... zaměřuju se na ní... zřejmě mě stresuje, že ji nemám pod kontrolou... a já bych ráda měla věci pod kontrolou... Máte to podobně? Když se ale dostanete do svého podvědomí, můžete se sebou pracovat jinak. Marie Michaličková říká: "Typické pro podvědomí je, že rádo udržuje věci tak, jak jsou. Říká se, že zvyk je železná košile a v našem podvědomí sídlí naše zvyky. Hlavním úkolem našeho podvědomí je nás chránit. Věci, které známe, které jsme zvyklí dělat, našemu podvědomí připadají bezpečné. Naše podvědomí je nelogické a často se změn nelogicky obává. Např. většina lidí má větší strach z vystupování na veřejnosti než ze smrti. Podvědomí odolává změnám, dokud nepoužijeme techniky, které s podvědomím pracují, které jej pozitivně ovlivňují." A přidám nějaká fakta z materiálů Markéty Hamrlové: údajně vědomě kontrolujeme asi 5 procent toho, co nás ovlivňuje. Neuvěřitelných 95 procent toho, co ovlivňuje naše rozhodnutí, pochází ze sféry našeho nevědomí. Proto NLP pomáhá především, když se nejste zcela bdělí.

Zelená koule, černá koule

A jak to bylo tehdy v té kavárně u Riegráku dál? Kristina Klimszová mě přiměla pár nádechy a výdechy trošku se zklidnit. Nevím, jak přesně se ten stav nazývá - prostě mi na chvíli přestalo "bzučet v hlavě". Nechtěla ode mě žádné detailní informace o čemkoli. Ptala se jen, zda mě příští týden čeká něco, čeho se obávám. Byla to vlastně maličkost, ale velice rychle jsem i díky Kristině zjistila, proč jsem z ní "nesvá". A pak to bylo "divné" - přesně, jak to vystihla Markéta. Nezlobte se, s detaily se vám svěřovat nebudu. Ale výsledkem bylo, že jsem měla v ruce pomyslné dvě koule, které postupně změnily barvu. Zní to divně, že ano! Upřímně - já to taky nechápu, ale poté, co jsem ty koule pomyslně spojila a změnila jim barvu i celkový tvar, mi bylo výrazně líp! A pokud vás zajímá, jak dopadla ta záležitost týden na to... Vězte, že asi poprvé v životě jsem ji pořešila jinak, s respektem ke svým potřebám. Děkuji, Kristino!

"To, jaký život žijeme, je otázka naší volby. Pakliže to, co děláme, nefunguje, existuje jiný snadnější způsob, jak lze věci dělat." Uvádí jednu z tezí NLP Markéta Hamrlová. Něco na tom bude... Ta tři písmena skutečně mohou měnit životy.

Několik "tvrzení" NLP k zamyšlení (zdroj Bandler, Fitzpatrick, Roberti: NLP pro každého):

"Tvé chápání světa se zakládá na tom, jak si jej představuješ - nikoli na světě samotném."

"Problém obvykle nepochází ze situace samotné, ale ze způsobu, jakým o něm přemýšlíš."

"Jestliže se na věci začneš dívat tak, jako by byly složité, stanou se složitými."

"Lidé dělají to nejlepší rozhodnutí, jaká v dané chvíli dělat mohou."